8 mm, 16 mm un 35 mm kinofilmu digitalizācija, pārrakstīšana uz DVD, DV, VHS

Piedāvājam mājas kino filmu ciparošanu, digitalizāciju, ar tālāku pārrakstīšanu DVD diskā vai AVI faila veidā atmiņu kartēs vai citos iespējamos nesējos.
Pirms 8 mm, 16 mm un 35 mm kinofilmu transfēra kino materiālus vienmēr mehāniski un ķīmiski restaurējam. Pēc kino materiālu transfēra notiek digitalizētā materiāla krāsu un gaismas korekcija.

Iespējama filmu un materiālu pārveidošana VHS un citos analogos formātos un ierakstīšana dažādos analogos nesējos.
Iespējama filmas tramskodēto kinomateriālu tālāka montāža un ieskaņošana, mūzikas pievienošana vai pilnas fonogrammas izveide.
Kopš 2000. gada studijā ir sākti mājās saglabātu kinofilmu pārveidošana modernā ciparu formātā, parocīgā atskaņošanai uz DVD atskaņotājiem, datoriem un televizoriem. Mēs pielietojam Rīgas kinostudijā izmantotās profesionālās ķīmijas tehnoloģijas un iegūto pieredzi, vecu laika gaitā izžuvušu, deformētu, daļēji krāsu zaudējušu kinofilmu restaurācijā. Iegūto pieredzi mājas kinoarhīvu un mājas kino digitalizēšanā veiksmīgi izmantojām studijas radošā darbā, izveidojot 92 minūšu garu dokumentālu filmu par dzīvi Padomju Latvijā no 1940. līdz 1990. gadam Monētas dubultportrets . Filma izveidota no mājas kinoarhīviem, kurus vispirms ķīmiski restaurējām, padarījām gadu desmitos izžuvušās kinofilmas pamatni elasīgāku, tad ķīmiski nomazgājām, pārlīmējām saplīsušās vietas un izžuvušos skoča līmējumus filmā. 8 mm un 16 mm kinofilmas digitalizējām, pārvērtām ciparu formātā, veicām attēla krāsu un gaismas korekcijas. Par mūsu iespējām un darba kvalitāti varēja pārliecināties noskatoties filmu Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā 2010. gada 20. novembrī un šī plaša gada decembrī DVD tirdzniecības vietās varēs iegādāties dokumentālās filmas Monētas dubultportrets DVD.
GILDE Filmu studija ĢILDE
Amatu 5, LV 1050, Riga, Latvija,
Tāl./Fakss +371 67210022
e-mail: pipars@mailbox.riga.lv